Nahid Qədirli ( 1300 AZN )

Şəxsi məlumat
Adı Qədirli Nahid Rauf
Yaşı 33 yaş
İş stajı 8 il 7 ay
Cinsi Kişi
Telefon +994513028303
E-mail nahid_qedirli@mail.ru
İşə qarşı tələbləri
Status Aktiv şəkildə iş axtarıram
Min ə/h 1300
Sahə
Mühasibat
Şəhər
Bakı ş.
İş rejimi
Qədirli Nahid Rauf
İlk növbədə gün ərzində görəcək işlər barədə plan hazırlanmasına və plan əsasında işlərin tərtibatına başlamaq. Daxil olmuş pul vəsaitlərinin, əmtəə-material dəyərlilərinin tam uçotunun təşkili edilməsi, həmçinin onların hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların uçotda vaxtında əks etdirilməsinin təmin edilməsi.Maddi dəyərlilərin qəbulu və buraxılışını qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdirilməsi üzrə müəyyən edilmiş uçotun təşkilin həyata keçirmək, mal-materilların uçotunun aparılması, onların mədaxil və məxaric uçotunun aparılması, düzgün, dəqiq sənədlərlə ilkin uçota alınması. Əsas fondların və əmlakını uçotun təşkili və müəssisənin aktivlərin sənədləşdirilməsi, onların düzgünlüyünə və dəqiqliyinə nəzarət etmək və əmlak və öhdəliklərin invertarizasiyası qaydalarına riayət etmək. Müəssisənin Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatını hazırlanması, Mənfəət və zərər hesabatı uçotu (Gəlirlər, xərclərin ) hazırlanması və hesabatların hazırlanması. Müəssidə mükafatlarla təltif olunmuşam. Socar HR Kadr hazırlğı sahəsində hər il yeni işçilərlə təcrübə və Seminarlar keçirmişəm
İş təcrübəsi
Socar
İqtisadiyyat və uçot şöbəsi - aparıcı mühasib
Fev 2011
8 il 7 ay
Təhsil
Azərbaycan Kooprasiya Universiteti
Ümumi iqtisadiyyat, Beynəlxalq İqtisadi MünasAli (bakalavr)
2004
 - 
2008
Kurslar
Association of Professional Financial Manager
The Diploma in International Financial Report
2017
Dil bilikləri
Rus Ingilis